Oczyszczanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów posesji jednorodzinnych i zagrodowych na terenie miasta i gminy Kłodawa w roku 2016.

a) Zmieszane odpady komunalne.

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon M-01

Rejon M-02

Rejon M-03

Rejon M-04

Styczeń

4

5

13

7

Luty

1

2

3

4

Marzec

7

1

2

3

Kwiecień

4

5

6

7

Maj

9

10

4

5

Czerwiec

6

7

8

9

Lipiec

4

5

6

7

Sierpień

1

2

3

4

Wrzesień

5

6

7

8

Październik

3

4

5

6

Listopad

7

8

2

3

Grudzień

5

6

7

1

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do godz. 7:30 rano.

Prosimy o wystawianie nieczystości w pojemnikach z zamkniętymi pokrywami lub w szczelnie zawiązanych workach.

Odpady odbierane będą w poszczególne dni, raz w miesiącu, pomiędzy godz. 7:30 a 15:00,
zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do drogi dojazdowej,  w sposób umożliwiający łatwy dostęp, a jednocześnie nie kolidujący z ruchem ulicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy ZBiUK w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, tel. 63 2731712 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Legenda:

01.Rejon M-01 Dotyczy ulic: Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska.

02.Rejon M-02 Dotyczy ulic: Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska.

03.Rejon M-03 Dotyczy ulic: Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa + WIEŚ: Cząstków.

04.Rejon M-04 Dotyczy ulic: Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada,

Data odbioru

miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon

W-01

Rejon

W-02

Rejon

W-03

Rejon

W-04

Rejon

W-05

Rejon

W-06

Rejon

W-07

Rejon

W-08

Styczeń

11  12  20 14  18 19  27 21

Luty

8  9  10  11  15  16  17  18

Marzec

14  0  9  10  21  15  16  17

Kwiecień

 11  12  13  14  18  19  20  21

Maj

 16  17  11  12  23  24  18  19

Czerwiec

13 14 15 16 20 21 22 23

Lipiec

11 12 13 14 18 19 20 21

Sierpień

8 9 10 11 22 16 17 18

Wrzesień

12 13 14 15 19 20 21 22

Październik

10 11 12 13 17 18 19 20

Listopad

14 15 9 10 21 22 16 17

Grudzień

12 13 14 8 19 20 21 15

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do godz. 7:30 rano.

Prosimy o wystawianie nieczystości w pojemnikach z zamkniętymi pokrywami lub w szczelnie zawiązanych workach.

Odpady odbierane będą w poszczególne dni, raz w miesiącu, pomiędzy godz. 7:30 a 15:00,
zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do drogi dojazdowej,  w sposób umożliwiający łatwy dostęp, a jednocześnie nie kolidujący z ruchem ulicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy ZBiUK w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, tel. 63 2731712 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Legenda:

01.Rejon W-01 Dotyczy wsi: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka.

02.Rejon W-02 Dotyczy wsi: Luboniek, Okoleniec, Słupeczka.

03.Rejon W-03 Dotyczy wsi: Górki, Pomarzany Fabryczne, Dąbrówka, Krzykosy.

04.Rejon W-04 Dotyczy wsi: Janczewy, Leszcze, Tarnówka.

05.Rejon W-05 Dotyczy wsi: Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków - bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś.

06.Rejon W-06 Dotyczy wsi: Rysiny, Rysiny Kolonia, Rysiny Wieś, Korzecznik i Marynki, Dzióbin, Kęcerzyn.

07.Rejon W-07 Dotyczy wsi: Głogowa, Dębina, Kobylata.

08.Rejon W-08 Dotyczy wsi: Łążek, Rgielew, Zbójno.

b) Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak, papier i makulatura, szkło opakowaniowe, PET, pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal.

Data odbioru miesiące

Data odbioru ( dzień miesiąca)

Rejon S-01

Rejon S-02

Rejon S-03

Rejon S-04

Styczeń

25

26

27

28

Luty

22

23

24

25

Marzec

29

22

23

24

Kwiecień

25

26

27

28

Maj

30

31

25

27

Czerwiec

27

28

29

30

Lipiec

25

26

27

28

Sierpień

29

23

24

25

Wrzesień

26

27

28

29

Październik

24

25

26

27

Listopad

28

29

23

24

Grudzień

29

27

28

22

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do godz. 7:30 rano.

Prosimy o wystawianie nieczystości w pojemnikach z zamkniętymi pokrywami lub w szczelnie zawiązanych workach.

Odpady odbierane będą w poszczególne dni, raz w miesiącu, pomiędzy godz. 7:30 a 15:00,
zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do drogi dojazdowej,  w sposób umożliwiający łatwy dostęp, a jednocześnie nie kolidujący z ruchem ulicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy ZBiUK w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, tel. 63 2731712 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.


Legenda:

01.Rejon S-01 Dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:
Kłodawa, ulice: Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska, Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, E. Orzeszkowej, B.Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sportowa, Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana,, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Cicha, Witanowskiego, 11-go Listopada + WIEŚ: Cząstków.

02.Rejon S-02 Dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:
Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Górki, Pomarzany, Dąbrówka, Krzykosy.

03.Rejon S-03 Dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:
Słupeczka, Okoleniec, Luboniek, Tarnówka, Janczewy, Leszcze, Rysiny, Rysiny Kolonia, Korzecznik i Marynki, Rysiny Wieś, Dzióbin, Kęcerzyn.

04.Rejon S-04Dotyczy odbioru odpadów z następujących miejscowości:
Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszków-bloki i wieś, Straszkówek-bloki i wieś, Głogowa, Dębina, Kobylata, Łążek, Rgielew, Zbójno.

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do godz. 7:30 rano.
Prosimy o wystawianie nieczystości w pojemnikach z zamkniętymi pokrywami lub w szczelnie zawiązanych workach.

Odpady odbierane będą w poszczególne dni, raz w miesiącu, począwszy od 01.07.2013r., pomiędzy godz. 7:30 a 15:00,
zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do drogi dojazdowej,  w sposób umożliwiający łatwy dostęp, a jednocześnie nie kolidujący z ruchem ulicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy ZBiUK w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, tel. 63 2731712 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-11
Data publikacji:2016-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2151