Klauzula informacyjna dot. monitoringu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu jest Zarząd Budynków i Usług Komunalnych (adres: Kłodawa, ul. Cegielniana15, adres e-mail: zbiuk@post.pl, numer telefonu: 632730818).

Administrator powołał inspektora ochrony danych p. Małgorzatę Sapalską (dane kontaktowe: adres e-mail: malgorzata.sapalska@cbi24.pl, numer telefonu 515600156 ).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-17
Data publikacji:2018-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:837

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-17 13:50:31poprawienie treściKlauzula informacyjna dot. monitoringu
2018-12-17 13:48:42Dodanie informacjiKlauzula informacyjna dot. monitoringu