HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obowiązujący od 01.01.202 1 r. do 31. 12 .202 1 r.

I. POSESJE JEDNORODZINNE – pliki do pobrania harmonogramów w formacie pdf, dla poszczególnych rejonów znajdują się w załącznikach na dole strony.

REJON M-01

ULICE: Cegielniana, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska.

REJON M-02

ULICE: Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka, Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska.

REJON M-03

ULICE: Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej,
Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, Sportowa, E. Orzeszkowej, B. Prusa, W, Broniewskiego, J. Tuwima,
S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, Z. Herberta. WIEŚ: Cząstków.

REJON M-04

ULICE: Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Wrzosowa, Różana, Barbary, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia,
Al. 1000-lecia, 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Witanowskiego,
11-go Listopada.

REJON W-01

WIEŚ: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa, Bierzwienna Krótka.

REJON W-02

WIEŚ: Górki, Pomarzany Fabryczne, Dąbrówka, Krzykosy.

REJON W-03

WIEŚ: Tarnówka, Janczewy, Leszcze, Słupeczka, Okoleniec.

REJON W-04

WIEŚ: Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Straszków, Straszkówek, Rgielew.

REJON W-05

WIEŚ: Rysiny, Rysiny Kolonia, Korzecznik i Marynki, Dzióbin, Kęcerzyn, Luboniek.

REJON W-06

WIEŚ: Głogowa, Dębina, Kobylata, Łążek, Zbójno.

II. POSESJE WIELO LOKALOWE

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odbiór odpadów w każdy czwartek tygodnia. W przypadku, gdy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. w środę.

b) Popiół

Odbiór odpadów w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień – w pierwszą środę miesiąca. W przypadku, gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. we wtorek.

c) Bioodpady

Odbiór odpadów:

– w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – w każdą środę tygodnia,

– w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – w pierwszą środę miesiąca.
W przypadku, gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. we wtorek.

d ) Papier; szkło ; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Miesiąc

Termin odbioru 1)

I termin

(Dzień miesiąca)

II termin

(Dzień miesiąca)

Styczeń

12 i 13

26 i 27

Luty

9 i 10

23 i 24

Marzec

9 i 10

23 i 24

Kwiecień

13 i 14

27 i 28

Maj

11 i 12

25 i 26

Czerwiec

15 i 16

29 i 30

Lipiec

13 i 14

27 i 28

Sierpień

10 i 11

24 i 25

Wrzesień

7 i 8

21 i 22

Październik

5 i 6

19 i 20

Listopad

9 i 10

23 i 24

Grudzień

7 i 8

21 i 22

1) – Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w pierwszym lub drugim dniu lub w oba dni łącznie tak, aby odebrać cały asortyment odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonym terminie.

W I terminie – papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

W II terminie – papier; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Pliki do pobrania: